Het doel van de beroepscode is mijn professionaliteit onder woorden te brengen. Daarnaast biedt de beroepscode duidelijk inzicht voor de coachee wat er van mij als coach verwacht kan worden.

 • Mijn coaching vindt plaats vanuit het idee dat de coachee zelf het beste weet wat goed voor haar is. Zij is in staat zelf keuzes te maken en daardoor verantwoordelijkheid te nemen. Ik ga er van uit dat je vanuit nieuwe inzichten ook in staat bent terug te komen op eerdere beslissingen of keuzes en deze onderbouwt.
 • Ik ga niet alleen zo om met de coachee, maar ook met andere mensen waarmee ik te maken krijgt. Dat betekent dat ik niet meewerk aan zaken die schade kunnen toebrengen aan de coachee, of andere personen.
 • Ik discrimineer niet, maar zie mijn coachee als gelijkwaardig.
 • Ik gedraag mijzelf als een rolmodel en doe regelmatig aan zelfreflectie. Dat wil zeggen; ik sta open voor feedback en neem zelf ook initiatief om feedback te geven, zoals geleerd. Ook stel ik mij toetsbaar op richting mede coaches in de verloskunde, door het organiseren van intervisie met collega’s in de regio. Ik ben bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago van coaching.
 • Ik laat mij niet in met zaken die indruisen tegen de beroepscode van de verloskundige.
 • Ik ben transparant over informatie die ik geef als verloskundige, of als coach.
 • Ik wil geen afhankelijkheidspositie creëren bij de coachee.
 • Ik houd mij aan algemeen geldende fatsoensnormen.
 • Ik ben bewust van mijn persoonlijke kennis en kunde. Mijn vaardigheden als coach houd ik op peil en ik kies voor de houding: Een leven lang leren.
 • Ik streef naar juiste afstemming in communicatie met de coachee en blijf mijn vaardigheden hierin up to date houden.
 • Ik werk vanuit christelijke normen en waarden. Voor mij betekent dat, naast voorgenoemde punten, dat ik werk vanuit de overtuiging dat;
  • Ieder mens uniek geschapen is met eigen talenten en kwaliteiten om in te zetten in het leven hier op aarde. Dat betekent dat ik zelf ook leef vanuit rijkdom; ik heb zoveel om te geven en om te delen.
  • Ieder mens is geliefd door God en het waard om geliefd te zijn ook door mensen.
  • Ik geloof in de kracht van geloof, hoop en liefde.
  • Ik geloof in de kracht van acceptatie en overgave.
  • Ik geloof in een tweede kans en in de kracht van vergeving.
  • Ik geloof dat de bijbel een door God geïnspireerd boek is, waardoor wij Hem leren kennen en Zijn geheimenissen mogen ontdekken. Daarnaast zullen er ook geheimenissen blijven in het leven hier op aarde. Dat te accepteren betekent voor mij: Vertrouwen op God.