Aan de teksten en beelden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Beside Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website.

Privacy

Beside Coaching gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als er persoonlijke gegevens worden gevraagd, zoals bij het via de website Afspraak maken, worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Beside Coaching zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Beside Coaching maakt gebruik van beveiligingsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gegevens over uw bezoek

Beside Coaching meet informatie over uw verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de websitebezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Lees hier meer over cookies.

Externe verwijzingen

Voor het linken vanuit externe internet- of intranetsites naar (onderdelen van) onze website, hoeft u geen toestemming te vragen. Wij vinden het wel fijn om bericht te ontvangen van het plaatsen van een link.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beside Coaching.

 

Beside Coaching is een initiatief en handelsnaam van Creation Verloskundigen Veenendaal.