De inhoud van het coachcontract ziet er als volgt uit:

Coachee
Je mag van mij als coachee bij Beside Coaching verwachten dat ik:

  • Verantwoordelijk ben voor het nakomen van een afspraak. Indien een afspraak 24u van tevoren wordt afgezegd vervalt de betalingsplicht. Wil je je afmelden op de dag van de afspraak dan reken ik de helft van het tarief.
  • Weet dat er kosten verbonden zijn aan. Kosten per sessie 70,- bestaande uit 60-75 minuten coaching. 2 Gesprekken kosten 130,- 3 Gesprekken kosten 180,-
  • Ik voor tijdige betaling van de facturen zorg. De betalingstermijn is 14 dagen. Wanneer sessie binnen 24 voorafgaand aan de sessie worden geannuleerd behoud ik het recht voor 50% van de kosten voor deze sessie in rekening te brengen.

 

Coach
Je mag van mij als coach van Beside Coaching verwachten dat ik:

  • Je ondersteun in het vinden van je coachvraag.
  • Vertrouwelijk met jouw gegevens om ga.
  • Mijzelf heb geconformeerd aan deze beroepscode.
  • Deskundig en professioneel zal handelen tijdens (maar ook buiten) de sessies om je zo goed mogelijk te helpen.
  • Ook ben ik duidelijk waar mijn kennis en vaardigheden eindigen en zal ik doorverwijzen indien dat op zijn plaats is.